Técnica de caixa i timbals

Técnica de caixa i timbals

Técnica de caixa i timbals 290 622 Fran

Técnica de caixa i timbals

 

A continuació podeu conèixer algun dels elements tècnics per percudir el vostre timbal o caixa redoblant. Hi podeu trobar tipus de cops, les figures rítmiques i les seves equivalències.

Quan parlem de com percudir el timbal trobem dos cops el full i el tap. El cop full es aquell cop fort, així doncs  començarà i acabarà a dalt del timbal. El podrem fer pujant la baqueta a través del rebot i farem girar el canell al començar i al acabar aquest cop. Per altre banda, tenim el cop tap que aquell com fluix. En aquest toc, la baqueta quedarà aprop del timbal.

Sempre quan realitzem un cop, ja estem preparant el cop que vindrà després.

Les figures rítmiques i les seves equivalències.

Quan parlem de les figures rítmiques parlem de blanques, negres, corxeres, semicorxeres, silenci entre altres.

Començarem per la figura negra, és aquella que manté la pulsació o ritme. Aquesta val un temps. Un exemple clar, és el ritme que marquem amb els peus quan caminem.

Per altre banda tenim les blanques, en aquesta figura equival a dos temps. Això vol dir que picarem un cop cada dos temps.

La corxera equival a mig temps. Això vol dir que cada negra o pulsació picarem dos cops en aquell espai de temps.

Per altre costat tenim les semicorxeres que val ¼ de temps. D’aquesta manera, en una pulsació o temps picarem quatre cops al nostre timbal o caixa.

Per últim, parlarem dels silencis que tenim de blanca ( 2 temps), negra ( 1 temps), corxera (1/2 temps) o semicorxera (1/4 de temps). Al silenci no picarem res i durarà depèn la figura.

Els accents

Els accents son aquells cop que sonen més forts i estan involucrats de manera que fa mes èmfasis en una interpretació.

Per accentua la nota tenim dos possibilitats:

1.Picant la membrana de d’una major distància. Ja sigui, pujant més la baqueta amb el canell o el braç.

  1. Mantenint l’alçada, però augmentant la pressió exercida sobre el canell sobre el moviment de la baqueta.

Esperem que aquest article serveixi d’ajuda i millorar els vostres coneixements envers la percussió.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram